ورک شاپ وکارگاه

۱۲
شهریور

ورک شاپ وکارگاه

خدمات نیم نگاه در این بخش: ورک شاپ خودشناسی روانشناسی بازاروکسب وکار کارآفرینی هنردرمانی شغلی تجارت الکترونیک تجاری IT تفکرمثبت روابط اجتماعی چاپ و تبیغات ورکشاپ یعنی چه ؟ ورکشاپ و که مفهومی همانند کارگاه آموزشی دارد اما با کمی تفاوت .ورکشاپ ها می توانند در زمینه هایی مثل اقتصاد، روانشناسی، هنر، آرایشگری، عکاسی، بازیگری، نقاشی، جامعه شناسی و… برگزار

Read more