تئاتر/ هنرهای نمایشی

۱۳
مرداد

تئاتر/ هنرهای نمایشی

خدمات قابل ارائه توسط نیم نگاه هنرمندان در این زمینه: تئاتر جشنواره/صحنه/نمایشنامه خوانی نمایشنامه خوانی صحنه خیابانی سبک ها ومتدها: رئال-سورئال-کمدی-ترکیبی طنز پرفورمنس- اجرایی تاریخی کودک-کلاسیک- نئوامپرسیون امپرسیون – مدرن- درام -مذهبی یا تعزیه- سنتی– پروانه متن واجرا همراه با مجوز هماهنگی و بخش اجرایی سالن در سراسر ایران تهیه کننده/جانشین/ دستیار گروه تولید و تهیه کارگردان دراماتورژ/مشاورکارگردان نویسنده یا

Read more