هک قانونی (تست نفوذ)

۲۲
خرداد

هک قانونی (تست نفوذ)

خدمات قابل ارائه تک ستاره ای تی به شرح زیر:   هک چیست ؟ تست نفوذ چیست؟ بطور کلی در علوم رایانه ای، هک به معنی نفوذ یک فرد به سیستم رایانه ای بدون اجازه دسترسی به آن، می باشد. هکر نیز به کسی گفته می شود که بتواند چنین عملی را انجام دهد. هکرهاهم می توانند درون سازمانی بوده

Read more