نمونه کار نیم نگاه هنرمندان

ویژگی ها

برخی نمونه کار های نیم نگاه هنرمندان طی دو دهه اخیر

برندینگ

تیزر تبلیغات وفیلم

ساخت آلبوم موسیقی

رادیو

غرفه وجشنواره

فیلم سازی

تئاتر وهنرهای نمایشی

گردشگری

نشر و انتشارات

ورک شاپ وکارگاه

نمونه کارطراحی لوگو

نمونه کاربرندینگ عکاسی

نمونه کار طراحی

نمونه گریم

تئاتر

فیلم

ورک شاپ،جنگ،همایش

Comments are closed.