همایش ورونمایی

خدمات قابل ارائه از سوی نیم نگاه هنرمندان در این بخش:

گروه اجرایی و هماهنگی

روابط عمومی

مالی

فیلم برداری

عکاس

تدوین

تیزرسازی

موسیقی

چاپ و تبلیغات

مشاور رسانه

جراید خبری ورسانه

برگزاری همایش ها و رونمایی ها و نشست های علمی و آموزشی در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه نقشی بی بدیل دارند. اما قبل از هرگونه برنامه ریزی باید این را در نظر داشت که هدف از این همایش و نوع همایش چیست .همایش میتواند بنیادی , کاربردی و یا توسعه ای باشد.شکل همایش میتواند بصورت سمینار,کنگره  و یا گفتمان میزگرد باشد .

اعتبارات لازم برای همایش و رونمایی ها و موسسات تامین کننده آن باید پیش بینی بشود. تاریخ و زمان برگزاری همایش ورونمایی ,سوابق ونتایج حاصل از همایش های قبلی ورونمایی های با موضوع مرتبط ,  اهداف همایش ورونمایی و کاربردهای آن,عنوان همایش ورونمایی,حوزه فعالیت های همایش  ورونمایی و اعضای آن و نام و مسئول دبیر برگزاری همایش  ورونمایی باید از طریق رسانه ها و اعلان های تبلیغاتی به اطلاع علاقمندان و شرکت کنندگان در همایش ورونمایی برسد.

باید بستری فراهم شود که علاقمندان و مشتاقان و صاحب نظران بتوانند پیشنهادات خود را به کمیته اجرایی همایش ورونمایی برسانند تا بعد  از بررسی و تحقیق در صورت لزوم این نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود هرچه بهتر و سریعتر همایش بکار گرفته شود.

تعداد سخنران ها و میهمانان مدعوین  داخلی و خارجی وسایر افراد اعم از دانشجوها و محققان دعوت شده باید مشخص شود  و مدت زمان لازم برای هر سخنران به آنها گوشزد شود.

بهتر است جدول زمانی و زمانبندی اجرایی طرح قبلا تنظیم شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار بگیرد.

ساختار سازمانی یک همایش  ورونمایی بصورت زیر است:

رئیس همایش ورونمایی

 دبیر همایش ورونمایی

 کمیته علمی همایش ورونمایی

 کمیته اجرایی همایش ورونمایی

  دبیرخانه همایش ورونمایی

وظایف کمیته علمی همایش ورونمایی

ارائه راهکارهای علمی و موثر در جهت اداره علمی و فرهنگی همایش ورونمایی

تعیین مدعوین و مهمانان همایش یا رونمایی

تعیین روش انتخاب مقالات برتر

انتخاب مقالات برگزیده

وظایف کمیته اجرائی همایش ورونمایی

تعیین وظایف کمیته علمی و دبیرخانه و سایر ارکان همایش ورونمایی

تعیین مقدار نیازهای مالی و توزیع آن در بین اعضای همایش ورونمایی

ایجاد هماهنگی و نظم در بین اعضای همایش ورونمایی

شرح وظایف كمیته اجرایی همایش ورونمایی

۱- تنظیم برنامه اجرایی همایش ورونمایی

۲- تشكیل واحدهای عملیاتی كمیته اجرایی و انتصاب مسئولین مربوطه

۳- تعیین محل برگزاری همایش و  ورونمایی وبازدید و بررسی امكانات و كمبودهای احتمالی آن

۴- تعیین محل اسكان مدعوین ویژه و بازدید و بررسی امكانات و كمبودهای احتمالی آن

۵- تعیین میزان وجه ثبت نام با در نظر گرفتن هزینه های برنامه و اعتبارات آن

۶- پیگیری و نظارت بر اجرای كلیه فعالیتهای مشخص شده جهت واحدهای عملیاتی كمیته اجرایی كه بطور مبسوط در ادامه ذكر گردیده است

واحدهای عملیاتی كمیته اجرایی

۱- دبیرخانه، هماهنگی و تبلیغات

۲- انتشارات

۳- تداركات

۴- تشریفات، روابط عمومی

۵- سمعی و بصری

۶- طراحی و امور سایت

وظایف دبیرخانه همایش ورونمایی

 

تنظیم برنامه اصلی همایش و تاریخ و محل برگزاری همایش ورونمایی

اعلان فراخوان همایش ورونمایی برای دریافت  مقالات به کمک کمیته اجرایی 

تشکیل دبیرخانه همایش ورونمایی

تعیین محل دبیرخانه

سطوح برگزاری همایش یا رونمایی به شرح زیر است:

۱٫داخلی

۲٫منطقه ای

۳٫ملی 

۴٫بین المللی

شرح وظایف واحدهای عملیاتی كمیته اجرای

كمیته اجرایی – واحد دبیرخانه،هماهنگی و تبلیغات

وظایف زمان شروع زمان لازم جهت اتمام كار

انجام كلیه امور مكاتباتی همایش ورونمایی

۱۸ ماه قبل از شروع تا یك ماه بعد از اتمام همایش ورونمایی

—-

ارسال اولین فراخوان

۱۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

یك هفته

ارسال دومین فراخوان

۸ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

یك هفته

ارسال پوستر اصلی همایش ورونمایی

۱۰- ۸ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

یك هفته

ارسال سومین وآخرین فراخوان

۵- ۴ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

یك هفته

صدور گواهی شركت در همایش ورونمایی و ارسال آن

همزمان و بعد از اتمام همایش ورونمایی

۴-۵ روز

پی گیری صدور گواهی ها و ارسال آن

یك هفته پس از برگزاری همایش ورونمایی

یك هفته

پاسخگویی درخصوص همایش ها ورونمایی

از زمان ارسال اولین فراخوان تا زمان برگزاری همایش ورونمایی

—-

هماهنگی اخذ ویزا برای میهمانان خارجی

۴ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۳ماه

كمیته اجرایی – واحد انتشارات

وظایف زمان شروع زمان لازم جهت اتمام كار

چاپ سربرگ و پاكت

۸ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

یك هفته

چاپ بروشور و پوستر

۱۲- ۱۰ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

یك هفته

چاپ برنامه همایش و خلاصه مقالات

۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۱۰ روز

چاپ آرم همایش بر روی هدایای تبلیغاتی

۱ ماه قبل از شروع همایش  ورونمایی

۱۰ روز

چاپ كارت های سینه

۱۵ روز قبل از شروع همایش ورونمایی

۴ روز

تنظیم قرارداد تعیین مبلغ اجاره، تعداد و روش برپایی غرفه ها

۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۴روز

نصب غرفه ها در محل

۱-۲ روز قبل از شروع همایش ورونمایی

۲ روز

كمیته اجرایی – واحد تداركات

وظایف زمان شروع زمان لازم جهت اتمام كار

بازدید اولیه از سالن های سخنرانی ، رستوران های هتل یا سلف سرویس و مهمانسرا و براورد هزینه ها

۱۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

یك هفته

مذاكره با سالنهای سخنرانی ، رستورانهای هتل یا سلف سرویس و مهمانسرا و عقد قرارداد

۶-۵ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

یك هفته

هماهنگی مجدد با هتل یا سلف سرویس و مهمانسرا و ترتیب مقدمات پذیرایی

۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۱۰ روز

تشكیل كمیته استقبال

۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۱۰ روز

نظارت بر اسكان مناسب میهمانان

۱۵ روز قبل از شروع همایش ورونمایی

۴ روز

پیش بینی امكانات لازم جهت امور مربوط به نقلیه

۱ ماه قبل از شروع همایش

۴روز

هماهنگی با مسئولان ذیربط جهت تامین وسیله نقلیه موردنیاز

۲-۱ روز قبل از شروع همایش ورونمایی

۲ روز

انجام امورحمل و نقل در طی همایش و نظارت برآن

از ۱ ماه قبل تا زمان شروع همایش ورونمایی

۱ ماه و طی همایش ورونمایی

خرید ملزومات همایش ورونمایی( خودكار كیف كاغذ و …. )

۲ ماه

۳ روز

كمیته اجرایی – واحد تشریفات و روابط عمومی

وظایف زمان شروع زمان لازم جهت اتمام كار

هماهنگی مربوط به تهیه بلیط مدعوین

از ۳-۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۱۵ روز

ارتباطات لازم با سایر سازمانها و نهادها

۳ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۴۵ روز

امور مربوط به مجری برنامه های افتتاحیه و سخنرانی ها

۳ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۷ روز

پوشش خبری ومصاحبه ها توسط رسانه ها و صدا و سیما

از ۳ ماه قبل تا زمان شروع همایش ورونمایی

۱۵ روز

هماهنگی با صدا و سیما

از ۳ ماه قبل تا زمان شروع همایش ورونمایی

۷ روز

هماهنگی جهت VIP,CIP

۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۳ روز

هماهنگی با مسئولان استانی

۳ماه قبل تا شروع همایش ورونمایی

۱ ماه

هماهنگی لازم با آژانسهای تفریحی و جهانگردی

۱و۳ماه قبل تا زمان شروع همایش ورونمایی

۱۵ روز

تهیه پلاكاردهای لازم در سطح شهر و فرودگاه

۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۱۵ روز

چاپ آگهی های همایش در روزنامه مناسب تبلیغات مجازی

۲ هفته قبل از شروع همایش ورونمایی

۳ روز

پرده نویسی

۲ هفته قبل از شروع همایش ورونمایی

۷ روز

كمیته اجرایی – واحد سمعی و بصری

وظایف زمان شروع زمان لازم جهت اتمام كار

بررسی سالن های سخنرانی و عقد قرارداد

۱۱ ماه و ۱-۲ هفته قبل از شروع همایش ورونمایی

یك ماه

امور مربوط به اسلاید دیسكت و پوستر فراهم نمودن صوت و تصویر در محل همایش

یكماه قبل و زمان شروع همایش ورونمایی

دو هفته

تامین امكانات نرم افزاری و سخت افزاری

۳ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

دو هفته

امور فیلم برداری

—-

مدت همایش ورونمایی

امور عكاسی

—-

مدت همایش ورونمایی

حضور كارشناسان جهت ارائه خدمات الكترونیكی

—-

مدت همایش ورونمایی

كمیته اجرایی – واحد طراحی و امور سایت

وظایف زمان شروع زمان لازم جهت اتمام كار

طرح آرم همایش ورونمایی

۱۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۲ هفته

طرح سربرگ و پاكت مكاتبات

۱۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۲ هفته

طراحی بروشور

۱۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۲ هفته

طراحی پوستر

۱۱ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۳ هفته

طرح جهت لوح و هدایای سخنرانان و شركت كنندگان

۳-۲ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۱ هفته

طراحی كتابچه خلاصه مقالات

۳ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۳ هفته

طراحی كارت سینه جهت كلیه افراد همایش ورونمایی

۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۱ هفته

طرح HOME-PAGE

۱۱ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۱ هفته

در سایت قراردادن اطلاعات همایش ورونمایی

از ۱۱ ماه قبل از شروع تا ۱ ماه بعد از همایش ورونمایی

۱ هفته

موارد پیشنهادی جهت درج در پوستر همایش ورونمایی

پوستر همایش ورونمایی می بایست حاوی اطلاعات زیر باشد :

۱- عنوان همایش ورونمایی

۲- تاریخ و محل برگزاری همایش ورونمایی

۳- محورهای همایش ورونمایی و عناوین مقالات مورد پذیرش

۴- مباحث جنبی همایش ورونمایی( كارگاهها ….)

۵- اخرین مهلت ارسال مقالات

۶- سازمانها و انجمن های همكار در برگزاری همایش ورونمایی

۷- آدرس پستی دبیرخانه همایش ورونمایی، E-mail ، آدرس سایت، تلفن و فاكس دبیرخانه

۸- آرم همایش و لوگوی حامیان و سازمانهای همكار در برگزاری همایش ورونمایی

۹- ذكر دقیق روش ثبت نام

كمیته اجرایی – امور مالی همایش ورونمایی

وظایف زمان شروع زمان لازم جهت اتمام كار

دریافت هزینه ثبت نام

در زمان تعیین شده از طرف همایش ورونمایی

در زمان تعیین شده از طرف همایش ورونمایی

انجام كلیه امور مالی مربوط به همایش ورونمایی

از زمان تصویب همایش ورونمایی توسط جلسه شورای پژوهشی

از زمان شروع همایش  ورونمایی تا حداقل دو ماه بعد از همایش ورونمایی

دریافت هزینه های نمایشگاهی مربوط به غرفه ها

۶ ماه قبل از شروع همایش ورونمایی

۴ ماه

چه همایش هایی  ورونمایی هایی بعنوان همایش ورونمایی بین المللی شناخته می شود؟

در آیین نامه مصوب در موردگردهمایی ها آن همایشی  ورونمایی بین المللی تلقی می شود که دارای ویژگی های زیر باشد:

۱٫درهمایش ورونمایی از سخنرانان و افراد برجسته خارج کشور و دانشگاهیان و محققان از ملیت های گوناگون دعوت به عمل آید.

۲.در همایش ورونمایی یک یا چند موسسه یا سازمان و یا انجمن بین المللی حضور فعال داشته باشد.

۳٫دارای اهداف موثر و موضوعات بین المللی باشد

 1. بخشی از سخنرانان و مقالات ارائه شده از کشورهای خارجی باشد

برگزاري همايش هاي ورونمایی های  بين المللي توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب هيات وزيران است

 جلسات كاري از قبيل مذاكرات، ميز گرد، جشنواره و دوره هاي آموزشي نظري و كاربردي بلند مدت و كوتاه مدت كه موسسات آموزشي و دستگاه هاي اجرايي در راستاي انجام وظايف قانوني خودبا حضور و يا استفاده از اتباع خارجي با نمايندگان ساير دولت ها و يا سازمان هاي بين المللي برگزار مي نمايند، همايش ورونمایی های بين المللي تلقي نمی شود.

هزینه‌های مربوط به روز و محل برگزاری

هزینه‌های مربوط به روز برگزاری، معمولا بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌های همایش ورونمایی را تشکیل می‌دهند اما در عین حال پیش‌بینی آن‌ها هم آسان‌تر است. هزینه‌ای که مستقیما باید به سالن همایش ورونمایی بپردازید، هزینه‌ی پذیرایی از شرکت‌کنندگان، هزینه‌ی اجاره‌ی ابزارهای مورد نیاز و هزینه‌ی اقلام تبلیغاتی از جمله هزینه‌های مربوط به روز برگزاری محسوب می‌شوند. و برای پیش‌بینی موارد این‌چنینی می‌توانید به راحتی نرخ خدمات را از ارائه‌دهنگان آن‌ها سوال کنید.

نکته‌ای که در این بخش نباید از خاطر ببرید این است که بخشی از این هزینه‌ها به تعداد شرکت‌کنندگان و میزان موفقیت شما در فروش بلیت همایش ورونمایی بستگی دارند. و به همین خاطر ممکن است -نسبت به پیش‌بینی اولیه- دچار تغییر شوند. طبیعتا هزینه‌ی پذیرایی از ۲۰ نفر با هزینه‌ی پذیرایی از ۲۰۰ نفر برابر نخواهد بود.

هزینه‌های مربوط به تبلیغات و بازاریابی

حتی اگر قرار باشد بهترین همایش ورونمایی سال را برگزار کنید، بدون داشتن یک استراتژی بازاریابی خوب و تبلیغات درست نخواهید توانست به اهداف‌تان دست پیدا کنید. کار با افراد متخصص در این حوزه‌ها (مثل طراحان، تولیدکنندگان محتوا، آژانس‌های تبلیغاتی، بازاریابان دیجیتال و…) هزینه دارد. علاوه بر این، مجبورید برای انجام تبلیغات پربازده هزینه کنید. فروش بلیت و مدیریت ثبت‌نام شرکت‌کنندگان هم -چه آنلاین باشد و چه آفلاین- شامل هزینه خواهد بود.

همان‌طور که گفتیم، انجام این هزینه‌ها برای موفقیت و ساخت برند همایش ضروری هستند. پس برای حذف‌شان تلاش نکنید.

هزینه‌های اضطراری و پیش‌بینی‌نشده

هیچ‌کس نمی‌تواند یک رقم مشخص برای هزینه‌های اضطراری همه‌ی همایش‌ها ورونمایی مشخص کند. برخی برگزارکنندگان باتجربه ۵ تا ۱۰ درصد از کل بودجه را به عنوان مبلغ هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در نظر می‌گیرند تا بتوانند در مواقع اضطراری عمل‌کرد مناسبی داشته باشند. برخی دیگر، با توجه به تجربه‌ی شخصی خودشان یک رقم ثابت را برای هزینه‌های اضطراری در نظر می‌گیرند.

البته میزان بزرگی این رقم با میزان بزرگی همایش  ورونمایی هم رابطه‌ی مستقیم دارد. چون در این موارد، یک اشتباه ساده‌ی محاسباتی در لیست هزینه‌های برگزاری همایش ورونمایی می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ی زیادی به هم‌راه داشته باشد؛ به خصوص وقتی درمورد هزینه‌هایی باشد که به ازای هر شرکت‌کننده به آن‌ها افزوده می‌شود. (مثل هزینه‌ی پذیرایی)

کنترل هزینه‌های همایش ورونمایی

کمتر همایشی ورونمایی پیدا می‌شود که بودجه‌ی نامحدود داشته باشد. و دقیقا موقع تلاش برای بودجه‌بندی در چارچوب‌های از پیش تعیین‌شده است که یک برگزارکننده‌ی باتجربه خودش را متمایز می‌کند. اگر قرار است همایش ورونمایی بزرگ و مهمی برگزار کنید و بودجه‌ی محدودی دارید، استفاده از یک شرکت برگزاری همایش ورونمایی را به عنوان یک هزینه‌ی اضافه در نظر نگیرید. یک برگزارکننده‌ی خوب می‌تواند -با استفاده از قدرت مذاکره و روابط حرفه‌ای‌اش در صنعت رویداد- جای‌گزین‌های کم‌هزینه‌تری برای موارد لیست شما پیدا کند و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی‌تان، از هزینه‌های اضافی به شدت بکاهد.

جمع‌بندی: لیست هزینه‌های برگزاری همایش ورونمایی

با توجه به توضیحات بالا، مواردی که می‌توانند لیست هزینه‌های شما را تشکیل دهند در ادامه آمده‌اند. با توجه به نوع همایشی ورونمایی که برگزار می‌کنید، ممکن است بخواهید برخی موارد را حذف کنید و برخی دیگر را با جزئیات بیش‌تری لیست کنید.

هزینه‌های مربوط به روز و محل برگزاری:

 • اجاره‌ی سالن همایش ورونمایی

 • امکانات جانبی سالن

 • غذا، نوشیدنی و سایر خوراکی‌ها

 • تجهیزات صوتی و تصویری

 • سرگرمی‌های جانبی برای شرکت‌کنندگان

 • تجهیزات لازم برای فراهم کردن دسترسی به اینترنت

 • سایر تجهیزات تخصصی

 • برپایی غرفه‌های بیرون سالن

 • هدایا و اقلام تبلیغاتی

 • دکور و لوازم جانبی

 • دستمزد تیم برگزاری برای بخش‌های مختلف

 • دستمزد سخنرانان

هزینه‌های مربوط به تبلیغات و بازاریابی

 • طراحی و پرینت

 • تولید محتوا در فرمت‌های مختلف

 • تبلیغات

 • دعوت‌نامه‌ها

 • مدیریت ثبت‌نام و فروش بلیت

 

 • سفرهای احتمالی

 • دستمزد مشاورین و شرکت‌های هم‌کار

توجه داشته باشید که تهیه‌ی لیست هزینه‌های برگزاری همایش ورونمایی برای بالانس کردن مجموع آن‌ها با مجموع بودجه‌ی همایش ورونمایی است. پس فقط مبالغی که باید خرج شوند را حساب نکنید. مبالغ ورودی را هم پیش‌بینی کنید. این مبالغ ورودی می‌توانند شامل بودجه‌ی اولیه‌ی سازمانی، مجموع فروش بلیت و مبالغ دریافتی از حامیان مالی باشند.

اگر همایش ورونمایی را به قصد سود مالی برگزار می‌کنید، میزان سود مورد نظرتان را هم در نظر بگیرید و بعد لیست هزینه‌ها و مبلغ بلیت برای شرکت‌کنندگان را نهایی کنید. ممکن است بخواهید برای جذب حامیان مالی بیش‌تر هم تلاش کنید تا بتوانید همایش ورونمایی را به همان صورت برگزار کنید که واقعا می‌خواهید. تمام فرآیند بودجه‌بندی را به شکل مکتوب (مثلا در نرم‌افزار اکسل) انجام دهید.

فیلمبرداری سمینار ، همایش و کنگره ورونمایی

یکی از مهم ترین قسمت های برگزاری یک همایش و یا سمینار ورونمایی، ثبت لحظات ، اتفاقات و فیلمبرداری از آن است چراکه این ثبت لحظه ها می تواند به عنوان یک نتیجه برای سایر افرادی که قادر به حضور در همایش ورونمایی نبوده اند مورد استفاده قرار بگیرد و حتی جنبه ی درآمدی برای برگزارکننده نیز داشته باشد. اگر همایشی ورونمایی در بالاترین سطح کیفیتی برگزار  گردد  ولی خروجی آن جذاب و قابلیت ارائه شدن را نداشته باشد این امر موجب می شود آن همایش ورونمایی امتیاز مثبتی برای شخص برگزار کننده نداشته باشد پس قبل از اینکه به فکر برگزاری همایش ورونمایی باشیم ، باید به دنبال یک تیم قوی برای فیلمبرداری از آن باشیم .

شرکت تبلیغاتی نیم نگاه با یک گروه متخصص و تیم فیلمبرداری مجرب توانسته است رزومه ی مناسبی  در حوزه ی فیلمبرداری از همایش ها ، سمینارها ، نشست ها ورونمایی و …  را برای خود فراهم کند و با یک تعرفه قیمتی مناسب نیاز و خواسته ی برگزار کنندگان را هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ مالی به صورت دو سویه و با رضایت کامل آنها برآورده نماید. لازم به ذکر هست چنانچه قصد ساخت تیزر تبلیغاتی برای همایش یا کنفرانس یارونمایی خود را نیز داشتید می توانید با این شرکت تماس حاصل نمایید.

هزینه فیلمبرداری همایش ، سمینار و کنگره ورونمایی

نحوه تامین منابع مالی از مهمترین موضوعات برگزاری یک همایش ورونمایی است. هر یک از برگزار کنندگان تمایل دارند دستورالعمل های مالی و اعتباری خود را که بخشی از هزینه های همایش ورونمایی را تامین می کند با حداكثر صرفه جویی همراه کرده و با یک خروجی قوی فرآیند موفقیت آمیزی را تجربه نمایند . شایان ذکر است برای رسیدن به چنین اهدافی            می بایست تدابیر لازم را در جهت نگاهی تخصصی که مستلزم تیم مجرب و حرفه ای می باشد ، اتخاذ کرد.

فیلمبرداری از همایش،رونمایی، کنگره ها و گردهمایی ها کار پیچیده ای ست و شرکت تبلیغاتی نیم نگاه هرگز به این دید که فقط قرار دادن چند دوربین در سالن بسنده نماید ، نبوده و تمام اهداف آن ارائه خدمات مناسب با خاطره ای خوشایند در ذهن مشتریان و حاضرین در همایش ورونمایی است.

فیلمبرداری از همایش-رونمایی – سمپوزیوم –  كنفرانس – هم اندیشی ( سمینار) تخصص ماست . این شرکت برای متفاوت بودن نشست های شما در هر زمان و هر مکان ، بغیر از استفاده از نیروهای متخصص ؛ از ملزوماتی مانند : دروبین های پیشرفته ، باکس های مونتاژ حرفه ای ، پهبادهای تصویربرداری هوایی ، استودیو ضبط صدا و موسیقی و مواردی در این خصوص بهرمند بوده و با تجربه کردن چندین همایش،رونمایی ، سمینار و …  توانسته پیشینه درخشانی در این عرصه از خود بجای بگذارد.

تدوین همایش ورونمایی

بعدازبرگزاری همایش تیم تدوین با باکس تدوین خود شروع به تیزر سازی و جاهای خوب مراسم را جداسازی می کند.

عکاسی همایش ورونمایی

 • نیاز کارفرما را بدانید

  در گفتگو با کارفرما می بایست نیاز و خواست وی را جویا شوید و هدف اصلی ایشان از عکاسی و همچنین بستری که برای ارائه و انتشار عکس ها برگزیده اند را بدانید. زیرا اطلاع از این موارد می تواند بر تجهیزات انتخابی شما و همچنین نحوه عکس برداری از مراسم بسیار اثرگذار باشد.

 • به موقع حضور داشته باشید

  پیش از شروع مراسم در محل برگزاری مراسم حاضر شوید تا فرصت کافی برای بررسی تمامی بخش ها و قسمت های مرتبط با رویداد یا همایش را داشته باشید.

 • از وسایل خود مطمئن شوید

  یکی از موضوعات مهم و کلیدی پیش از شروع عکاسی، بررسی سلامت فیزیکی تجهیزات عکاسی نظیر دوربین، لنز و فلاش اکسترنال است. در صورت امکان از تجهیزات کلیدی مانند دوربین و لنز، پشتیبان داشته باشید تا در صورت بروز حادثه یا موارد از پیش تعیین نشده، موضوع عکاسی مراسم مختل نگردد.

 • خلاقیت داشته باشید

  در کنار ثبت روش های متداول عکاسی خبری و عکاسی همایش، از حد و مرزهای مشخص و مدون شده در این شاخه از عکاسی به صورت آگاهانه عبور کنید و نمونه های خلاقانه و متمایز جدیدی ارائه کنید.

 • پس زمینه خوب انتخاب کنید

  انتخاب پس زمینه ( Background ) یکی از موارد اثرگذار در عکس های خبری است. انتخاب هوشمندانه پس زمینه می تواند منجر به تمرکز هرچه بیشتر مخاطب بر روی سوژه گردد.

 • لنز مناسب انتخاب کنید

  برای رسیدن به بالاترین وضوح و شارپنس توصیه می گردد از لنزهای پرایم یا فیکس استفاده کنید. یکی از مهم ترین ویژگی های این لنزها عمق میدان بسیار کم و شارپنس خیره کننده نسبت به دیگر لنزها می باشد.

  انتخاب زاویه دید یکی از مهارت های کلیدی و اساسی در تمام رشته های عکاسی و به خصوص عکاسی همایش و سمینار است. انتخاب زاویه دید یکی از اثرگذار ترین مسائلی است که منجر به خلق تصویری متمایز، جذاب و چشم نواز خواهد شد که در نهایت موجب تمرکز هرچه بیشتر مخاطب بر روی عکس می گردد.

  یکی از موارد بیشماری که عکس یک عکاس حرفه ای و عکاس آماتور را از هم مجزا می کند، توجه به موضوع بسیار بسیار پر اهمیت کادربندی و چیدمان عناصر است. بدون شک یک عکس با کادربندی و رعایت اصول تکنیکی چیدمان عناصر می تواند در انتقال محتوا و اثرگذاری بر روی مخاطب بیافزاید. در عکاسی خبری یا عکاسی همایش میزان تسلط عکاس به اصول اولیه و تکنیکی عکاسی و همچنین میزان تجربه وی در انجام موضوع عکاسی خبری می تواند تآثیر مستقیمی بر کیفیت کادربندی و چیدمان عناصر تصویر وی داشته باشد. به یاد داشته باشید پیروی از قوانین کادرهای طلایی می تواند منجر به خلق تصاویری منحصر به فرد گردد.

  مهم ترین خصلت در تمام رشته های عکاسی، جزئی نگر و تیزبین بودن عکاس است. یک عکاس حرفه ای و هوشیار در هر لحظه آمادگی ثبت یک سوژه یا یک رخداد را دارا است. محیط چیرامون خود را با دقت نگاه کنید و از کنار سوژه ها و تجمعات افراد به راحتی عبور نکنید. همواره آمادگی ثبت یک عکس با رعایت اصول فنی و تکنیکی را داشته باشید زیرا که اتفاق ها و پیشامدهای موجود در یک همایش یا سمینار در کسری از ثانیه شکل گرفته و شاید به همان سرعت نیز تغییر کند.

 • سوژه های انسانی موجود در یک همایش یا سمیناریارونمایی را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد :

برگزارکننده – حامی – سخنران – شرکت کننده

عکاس می بایست پیش از شروع مراسم، نفرات شاخص هر بخش را از کارفرما جویا شود و در صورت لزوم و خواست کارفرما از نفرات شاخص عکس پرتره انفرادی در حالت های مختلف ثبت کند. به یاد داشته باشید توجه به حالت دست ها، سمت و سوی نگاه، حالت لب ها، عضلات صورت، حالت ابروها و فرم کلی بدن می تواند معنای متفاوتی در عکس داشته باشد. متداول ترین خصوصیات سوژه های انسانی در عکس های همایش و سمینار، داشتن لبخند، بسته بودن دهان و نگاه متمرکز به مخاطب است. سعی کنید از افرادی که به ایراد سخنرانی می پردازند از زوایای مختلف تصویر داشته باشید.

 • یکی از پرکاربردترین عکس ها در یک مراسم یا رویداد، تصاویری است که بیانگر میزان حضور شرکت کنندگان و حامیان است. بدون شک برای برگزارکننده یک رویداد یا همایش داشتن عکس های با زاویه دید بازتر ( Wide یا Wide Angle ) از سالن برگزاری و دیگر بخش ها می تواند در انتقال میزان اثرگذاری محتوا و مضمون مراسم کمک شایان توجهی داشته باشد. سعی کنید از زوایای مختلف و متعدد از سالن برگزاری و حواشی آن عکس بگیرید. در نظر داشته باشید ارتفاع دوربین در اینگونه تصاویر بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت امکان برای کنترل هرچه بهتر تراز عمودی و افقی از سه پایه استفاده کنید.

 • در نظر داشته باشید ثبت حواشی یک مراسم یا رویداد نیز می تواند به اندازه خود مراسم دارای سوژه های متمایز و منحصربه فرد باشد و گاهاً می تواند ارزش خبری فراتری نسبت به خود مراسم داشته باشد. از جمله این حواشی      عبارتند از :

تجمعات گروهی افراد – گفتگوهای صمیمی فی مابین برگزارکننده و شرکت کنندگان – ارتباط حامیان مراسم با شرکت کنندگان – غرفه های تبلیغاتی نهادهای حامی مراسم – نوع پوشش شرکت کنندگان – اشخاص شاخص و سرشناس حاضر در مراسم

 • در آخر پیش ار تحویل عکس ها می بایست ویرایش فنی و زیبایی شناسانه ای بر روی عکس ها صورت گیرد. همواره به خاطر داشته باشید که ویرایش می تواند یک عکس معمولی و کم کیفیت را به عکسی مطلوب تر یا بالعکس یک عکس با کیفیت و دارای محتوا را مخدوش و فاقد ارزش هنری گرداند. پس به میزان تسلط خود به نرم افزارهای تخصصی ویرایش عکس نظیر Adobe Lightroom یا Adobe Photoshop بیافزایید و اطلاعات و توانایی های خود را به روز گردانید.

موسیقی همایش ورونمایی

درهمایش ها موسیقی رکن اصلی مراسم را دارد برای اینکه حوصله مهمانان سر نرود در اوایل ،بین برنامه واخر برنامه پخش موسیقی زنده،پلی بک،سنتی،خواننده ،دی جی بستگی به خواسته کارفرمادارد اجرا می شود.

نشست خبری همایش ورونمایی

نشست خبری همایش از برگزارکنندگان سخنرانان و مهمانان  گروه خبرنگاران رسانه و جراید خبری رسانه سوال هایی درباره مراسم پرسیده می شود.

Comments are closed.