خدمات قابل ارائه از سوی نیم نگاه هنرمندان در این بخش:

آیتم سازی

فرهنگی

آموزشی

هنری

کمدی

فضای مجازی

چاپ و تبلیغات

جنگ

تصویر

تلویزیونی

 

آیتم سازی

آیتم سازی به برنامه هایی که درقالب آموزشی، فرهنگی وهنری ساخته می شوند گفته می شود که به صورت ترکیبی یا تک سویه می باشد مثل فیلم های کوتاه یک دقیقه تا یکساعته و یاآیتم های برنامه ای بصورت جُنگ می باشد که با هدف خاصی مثل آموزشی خانواده، جوانان، سلامت اجتماعی، فرهنگ سازیو… نوشته، پرداخت شده و ساخته می شوند.

جنگ های تفریحی یا برنامه های ترکیبی که اغلب با آن ها نیز آشنا هستیم اغلب در مورد موضوعات موجود در جامعه ساخته    می شوند و دارای

آیتمهایی همچون:

مجری، موسیقی، نوازنده، خواننده

اجرا و نمایش کمدی با موضوع نقد طنز

پرفورمنس و آیتم های نمایشی

آکروبات و حرکت های خارق العاده یا نمایش های خارج از عرف مثل نمایش یا اجرا با مجسمه های متحرک غول پیکر

اجرا براساس فرهنگ ورسوم سنت دیرینه ایرانو ایرانی مثل اجرای سنتی ننه سرما و عمو نوروز

مسابقات براساس نوع زنده یا تلویزیونی متفاوت هستن وبراساس سبک وسیاق روز جامعه طراحی می شوند

همچنین آیتم های متنوعی را براساس هر نوع برنامه می توان طراحی داشت مثلابرنامه های بهار با تابستان و همچنین فصول بعدی متفاوت هستند که براساس بازدهی نیز برنامه ریزی می شوند.

نیم نگاه هنرمندان براساس تفاسیرفوق و هر نوع نیازمندی چه به صورت زنده ویا روی آنتن تصویری یا تلویزیون مجازی همچنین بصورت نمایشنامه ای یا رادیویی قابلیت پیاده سازی اجراهایی متفاوت را دارد که از صفر تا صد برنامه، ساخت و پرداخت و پس تولید همچنین ارائه وتبلیغ آن را می تواند به بهترین نحو ممکن و مقرون بصرفه انجام دهد که براحتی می توان در راستای برنامه قرار گرفت.

در مبحث فضای مجازی بعلت گسترده بودن و همچنین تخصصی بودن یک بخش در آی تی برای نیم نگاه هنرمندان فعالیت وسیع در این زمینه به آسانی و کارا می باشد. و تمامی بخش های فوق را می توان در این زمینه و زمینه های ذکر شده ارائه داد. همچنین در پس تمامی این برنامه ها، بخش های تبلیغاتی منظور می گردند.

 

Comments are closed.