دستهنشرو انتشارات

نشرو انتشارات

صفحه بندی ویراستاری   مجوز چاپ: دیجیتال افست Pdf نشردیجیتال   پخش وفروش آنلاین/سایت حضوری نویسنده خبر ورسانه و رونمایی   تبلیغات فیلم برداری تدوین عکس نشر نشر به پخش ادبیات، موسیقی یا اطلاعات گفته می‌شود. در بعضی از موارد ممکن است پدیدآورندگان خودشان ناشر اثر خود باشند؛ به این معنا که همان کسی که محتوا را ایجاد کرده‌است، رسانه لازم برای پخش محتوا را نیز فراهم کند. همچنین، ناشر ممکن است به شخصی اطلاق شود که یک شرکت انتشارات […]

ادامه مطالب
ارتباط آنلاین
ارسال از طریق واتس اپ