دستهمقاله های برندسازی

مقاله در مورد تبلیغات وآگهی ها

خدمات قابل ارائه نیم نگاه هنرمندان تبلیغات وآگهی ها تبلیغات عبارت است از ارتباط ومعرفی غیر شخصی یا خدمات از طریق حاملهای مختلف درمقابل دریافت وجه برای موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی یا افرادی که به نحوی درپیام مشخص شده اند.آگهی وتبلیغ علمی است که علی رغم قدمت آن هنوز در ایران ناشناخته است.حتی ایرانیان که در خارج از کشور زندگی می کنندنمی توانند به طور صحیح از این حربه قدرتمند برای شناساندن ایران ومعرفی خلاقیتهای موجود درآن استفاده کنند.متاسفانه […]

ادامه مطالب
ارتباط آنلاین
ارسال از طریق واتس اپ