در دوران قرنطینه تئاتر به خانه ها رسید

در دورانی که همه قرنطینه ایم شاید همه چیز حالت سکون به خود گرفته باشد اما… تئاتر و نمایش و حس چرخه هنر در زندگی نه! تئاتر آنلاین برنامه ای شد که به مدد گروه های هنری بتواند تئاتر و هنر و نقد و بررسی هنر را به خانه ها بیاورد و با همکاری سی نما سی و نمایش نت و آوای هنر رسانه همچنین نیم نگاه هنرمندان در قسمت اجرایی پشت صحنه با حضور کارشناسان و هنرمندان عرصه تئاتر و تصویر به منصه اجرایی و ظهور برسد که با استقبال شگرفت و خوبی روبرو شد. امیدواریم در دوران پسا کرونا و پس از قرنطینه توانی برای جبران آسیب های بعد از آن بماند و رمقی برای عرصه نمایش ایران باقی مانده باشد تا بازهم بتواند نفسی تازه کند وادامه ای برای راه هنر صحنه باشد..
نیم نگاهی ها

پی نوشت: این برنامه در دوران عید نوروز ضبط و پخش آنلاین داشت که با همت گروه فنی واجرایی ادامه یافت اما اکنون به صورت مجازی به کار خود ادامه میدهد.

ارتباط آنلاین
ارسال از طریق واتس اپ