برگزاری ورکشاپ های بازیگری نیم نگاه هنرمندان

دوره های بازیگری و بدن وبیان نیم نگاه در تابستان 97و98 برگزار شد و پس از دوره به مرحله اجرا و نمایش همچنین ارائه گواهی رسید. دراین دوره ها مفاهیم مطرح شده در پوستر همراه با مفاهیم آموزشی دانشگاهی به صورت کاربردی وعملی مطرح و در انتها در پروژه های نمایشی به نتیجه و بازدهی رسید.
کماکان دوره های آتی اعلام خواهند شد.

برگزاری تست های وسیع و کاربردی جهت معرفی بازیگر وعوامل به همت گروه اجرایی نیم نگاه برگزار شد که طی این دوره و فراخوان های بازیگران مستعد و بااستعداد در رده های سنی کودک و نوجوان، جوان و میانسال به پروژه های تصویر و سینما معرفی شدند وبرخی دیگر نیز برای پروژه های پیش روی نیم نگاه هنرمندان انتخاب شدند که خبرهای آتی به زودی اعلام خواهند شد.

ارتباط آنلاین
ارسال از طریق واتس اپ